ถุงยางอนามัย’ความปลอดภัยที่วัยรุ่นเลือกได้

การพก และการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

               "รัก" ในที่นี้ หมายถึง ความรักที่มีให้กัน ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเท่านั้น ค่านิยมของวัยรุ่นมักให้ความสำคัญในการแสดงความรักกับแฟน หรือคนรัก มากกว่าบุคคลอื่น

              "ปลอดภัย"หมายถึง เมื่อคู่รักตกลงปลงใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน ควรเป็นเพศสัมพันธ์ที่อยู่บนความรับผิดชอบต่อกันและกัน ต่อสังคม และเป็นเพศสัมพันธ์ที่ต้องปลอดภัยเสมอ

               "ถุงยางอนามัย" หมายถึง สัญลักษณ์และอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งจากการป้องกันติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี และป้องกันการตั้งครรภ์ นับเป็นวิธีการป้องกันที่นิยม และได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง

               "เอาอยู่" ในที่นี้หมายถึงป้องกันได้
Visitors: 27,854