การเจาะหาปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือด

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงใหญ่  ออกบริการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว 
Visitors: 23,770