กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  เพื่อรองรับประชาชนที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในการป้องกันโรคติดต่อได้

Visitors: 28,059