สุ่มตรวจประเมินความชุกลูกน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่  ออกสุ่มตรวจประเมินความชุกลูกน้ำทุกหมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

Visitors: 28,057