google-site-verification: google5bd9b9a3fa4582b5.html

การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนา  ในการคัดกรองโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ให้กับประชาชนในพื้นที่

Visitors: 10,577