การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนา  ในการคัดกรองโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  ให้กับประชาชนในพื้นที่

Visitors: 27,854