ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริกการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน เมษายน - กันยายน 2563)

Visitors: 27,854