ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

Visitors: 28,058