ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน-ทุจริต

756ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

- องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง 

  จังหวัดนครราชสีมา 30240
- หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 756163 
- เว็บไซต์
http://www.abtngiew.go.th
- เฟชบุ๊ค อบต.งิ้ว ห้วยแถลง

- หมายเลขโทรศัพท์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว 081-5791277  ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 27,852