สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานเรื่องร้องเรียนด้านอื่นๆ
Visitors: 23,772