เจตจำนงสุจริต

เจตจำนงสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และพนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Visitors: 27,854