ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

  • การจักสานไซดักปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน

    เป็นการส่งเสริมการขายให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ให้มีรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป
  • การจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่

Visitors: 27,892