ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการท่องเที่ยวงานบุญประเพณี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการท่องเที่ยวงานบุญประเพณีที่สำคัญในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

Visitors: 23,770