โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น  ในวันที่  8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด

Visitors: 27,893