ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 

 สายบ้านใหม่พุทไธจารย์  หมู่ที่  5  ตำบลงิ้ว  เขตติดต่อ  ตำบลโนนตูม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 

(e - bidding)  ราคาของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 

 6,325,767.52  บาท  ประกาศ  ณ  วันที่  13  มีนาคม  2562

 

Visitors: 11,586