ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 เรื่อง  การขายพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน    ประกาศ  ณ  วันที่  22  มิถุนายน  2564

 

Visitors: 17,608