ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 เรื่อง  การขายพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน    ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  2565

 

Visitors: 27,854