การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


  • การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่นร่วมงานประเพณี
  • การบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง

  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศุนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพแเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายชัยอนันต์ กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ร่วมกิจกรรมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 27,854