กองช่าง

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 • ผู้อำนวยการกองช่าง

  นางสรัลชนา บุราคร
  081-999-9453
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวเพชราภรณ์ ยาวยืน
  065-327-0322
 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  นายสุริยา ป้องนาน
  083-372-2031
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  นายสนอง คำมะเริง
  098-937-1063
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  นายมงคล ลาภพูล
  097-343-3312
 • คนงาน

  นางสาวอรอนงค์ ยาวยืน
Visitors: 27,854