กองการศึกษา

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  นางศิวพันธ์ สอนโยธา
  081-725-7317
 • ครู

  นางจวนจิรา อาศัยร่ม
  084-417-3365
 • ครู

  นางจรัสศรี ผาน้อยวงศ์
 • -ว่าง-

  นักวิชาการศึกษา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  นางสาวคัดตะวัน อินทร์สูงเนิน
  094-132-7022
 • ผุ้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  นางสาวธมลวรรณ อินทร์สูงเนิน
 • ผู้ดูแลเด็ก

  นางสาวบุญญิศา แก้วรังสี
 • ผู้ดูแลเด็ก

  นางประคอง มีทองขาว
 • ผู้ดูแลเด็ก

  นางสาวกรรณิกา รักพินิจ
Visitors: 27,854